INFORMACJA

!!!!! INFORMACJA!!!!!

 

Osoby i rodziny korzystające w 2017 r. z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Raciechowicach w formie:

– zasiłku stałego i okresowego

– zasiłku celowego

– posiłków dla dzieci w przedszkolu lub szkole

oraz wszystkie osoby, które do 08.03.2017 r. złożyły wniosek o pomoc w formie żywności
w tut. Ośrodku  – proszone są o zgłoszenie się po odbiór żywności:

w dniu 15 marca 2017 r. (środa)

w godz. od 11.00 do 14.00

w Spółdzielni „GRODZISKO” w Raciechowicach

 

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                      Barbara Romanczyk

 

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numer  tel. 12 37 25 242.