INFORMACJA POPŻ

INFORMACJA POPŻ

logotypy - pz - 2014-2020

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób  do programu pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł

– dla  osoby w rodzinie 1028

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby
w rodzinie771 zł).

Mieszkańcy gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności, którzy obecnie nie korzystają z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raciechowicach powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu  uzyskania skierowania do odpowiedniej instytucji zajmującej się dystrybucją tej żywności.

Załączniki:

Zalacznik nr 5 do Wytycznych 2016 skier-OPS