Stop przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  realizuje

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy.

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Raciechowice, którzy borykają się z problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie.

W punkcie można zasięgnąć porady pracowników socjalnych.

Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Pracownicy socjalni przyjmują codziennie (od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 11.00

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243

czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

KONTAKT

Raciechowice 277, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243

Menu